Evado

Evado förenklar och effektiviserar företagens interna och externa kommunikation. Evado har...

Partnerinvest

Evado förenklar och effektiviserar företagens interna och externa kommunikation. Evado har två affärsomården; mobila lösningar och affärsutveckling. Inom affärsområdet Mobila lösningar erbjuder Evado mobila strategier för ledning, mobil kontroll för IT-verksamheten och mobil APP plattform för användarna. Inom affärsområdet Affärsutveckling erbjuder Evado seniora konsult- och projektledningstjänster till företag i förändring. Med gedigen erfarenhet och bred kompetens inom management, marknad och IT ger Evado sina kunder maximal nytta och avkastning för investeringar i förändringsarbetet.