Enycon AB

Enycon AB erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre fjärrvärmesystem...

Partnerinvest exit
Bolaget avyttrades i sin helhet till EQT-ägda Adven AB i juni 2015

Enycon AB erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre fjärrvärmesystem (närvärme och hyrvärme) med ett fokus på totalekonomi, trygghet och optimerad teknik. Bolagets erbjudanden riktas främst till fastighetsägare och kommuner som har behov av att investera i nya värmeanläggningar eller konvertera sina värmeanläggningar från olja och el till biobränslebaserade lösningar.

Bolaget avyttrades i sin helhet till EQT-ägda Adven AB i juni 2015.