Elastisys AB

Elastisys utvecklar och säljer Compliant Kubernetes, en GDPR-kompatibel och öppen Kubernetes-distrubution...

Partnerinvest

Elastisys utvecklar och säljer Compliant Kubernetes, en GDPR-kompatibel och öppen Kubernetes-distrubution som är certifierad av Kubernetes Servcice Providers (KSP). Compliant Kubernetes är designad utifrån ISO27001 och är en säkerhetshärdad Kubernetes-distribution innehållande de komponenter och konfiguration som behövs för observerbarhet och säkerhet – från dag ett.

Förutom managerade tjänster erbjuder Elastisys kompletterande utbildningar och konsulttjänster. Elastsisys är en aktiv medlem av Cloud Native-communityt.