Elastisys AB

Elastisys utvecklar och säljer en management-plattform för moln-baserade applikationer som...

Partnerinvest

Elastisys utvecklar och säljer en management-plattform för moln-baserade applikationer som intelligent, datadrivet och automatiskt säkerställer att applikationer i molnet alltid har den serverkapicitet som krävs, optimerat både ur ett kostnads- och prestandamässigt perspektiv. Elastisys management-plattform är teknikoberoende och fungerar för applikationer som distribueras både genom privata och/eller publika moln.

Elastisys management-plattform kräver ingen manuell hantering, utan all resursökning och minskning sker proaktivt och automatiskt. Därmed kan manuella resurser för kapacitetsövervakning och planering minimeras samtidigt som tillgängligheten för applikationerna ökas. Elastisys management-plattform säkerställer även att ingen applikationsägare tvingas betala för överkapacitet, vilket är vanligt idag.