Cos Systems

Umeåbolaget COS Systems utvecklar och erbjuder lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare....

Partnerinvest exit
Bolaget avyttrades i sin helhet till Pivot i september 2020.

Umeåbolaget COS Systems utvecklar och erbjuder lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare. Utbyggnaden av fiber sker snabbt i hela världen och bredbandsnät öppna för flera tjänsteleverantörer får snabbt genomslag. Produkten COS Service Zones används för att på ekonomiskt bästa sätt och baserat på kundefterfrågan och förhandsanmälningar planera en utbyggnad av fibernät. Produkten har blivit en stor framgång i USA där ett 20-tal nya kunder tillkommit enbart under 2015.Produkten COS Business Engine är ett affärssystem för nätägare och operatörer i fibernät. Lösningen innehåller självbetjäningsportaler för både kunder och tjänsteleverantörer som innebär att slutkunder själva kan beställa internet-, TV och telefonitjänster som sedan automatiskt kopplas in på ett ögonblick. COS Systems kunder använder COS Business Engine för att hantera öppna nät i över 100 kommuner i Sverige och nu finns även kunder i Afrika och Nordamerika.