Compodium

Luleåbaserade Compodium är pionjärer när det gäller digitala kommunikationslösningar....

Partnerinvest

Luleåbaserade Compodium är pionjärer när det gäller digitala kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder plattformsoberoende, krypterade och autentiserande digitala videomöten för kunder som ställer höga krav på säkerhet. Compodium erbjuder sina säkra lösningar till företag, organisationer och myndigheter.