Brain Stimulation AB

Stroke är den vanligaste orsaken till långvarig funktionsnedsättning i stora delar av världen....

Almi Invest
Partnerinvest

Stroke är den vanligaste orsaken till långvarig funktionsnedsättning i stora delar av världen. Var fjärde person kommer att drabbas av stroke under sin livstid, och var tionde person världen över kommer att leva med konsekvenserna efter en stroke år 2030 (WHO, 2021). Ca 30 % av alla strokepatienter drabbas av kognitiva funktionsstörningar, så kallad neglect.

Brain Stimulation erbjuder en effektiv och kliniskt testad metod för att diagnosticera och rehabilitera neglect. Metoden kombinerar augmented reality (AR), robotik och nya rön inom hjärnforskning kring hjärnans reparationsförmåga. Hårdvaran består av s.k. smarta glasögon som ”placerar” patienten i en virtuell tredimensionell träningsmiljö. Spelen (testerna och övningarna) är egenutvecklade och baserade på rön inom hjärnforskning för optimal stimulering av hjärnans reparationsförmåga. Rehabiliteringen kan ske i hemmiljö.