Botnia Exploration

Bolaget är ett prospekteringsföretag med ett antal lovande mineralfyndigheter, främst guldfyndigheter...

Partnerinvest exit
Noterat bolag - sålt till existerande och nya aktieägare

Bolaget är ett prospekteringsföretag med ett antal lovande mineralfyndigheter, främst guldfyndigheter inom Lycksele Kommun. Bolaget är noterat på Aktietorget.