Partnerinvest Norrs första fond stängd för nyinvesteringar – Ny fond startad

Den 30 september stängdes Partnerinvest Norrs första fond för nyinvesteringar efter ca 5,5 år. Under dessa år har Partnerinvest Norr deltagit i över 90 investeringstransaktioner i 43 bolag. I dessa transaktioner har de 43 bolagen tillförts över 500 Mkr i ägarkapital varav 162,5 Mkr från Partnerinvest Norr. Huvuddelen av kapitalet, 288 Mkr, har kommit från 96 privata investerare.

Partnerinvest Norr hade vid stängningen 31 kvarvarande portföljbolag. Fem bolag är sålda via industriell försäljning (se portföljbolag). För mer information, se Slutrapport.Partnerinvest Norr – slutrapport oktober 2015

Den 1 oktober 2015 startades Partnerinvest Norrs andra fond. Denna uppgår till 160 Mkr och är finansierad av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, EUs strukturfond för Övre Norrland samt ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden. Fonden ska jobba med investeringar fram till 2021-09-30.