Partnerinvest Norr investerar i Umbio

Umeå-företaget UmBio har genomfört en lyckad nyemission och tagit in 6,8 miljoner kronor. Nya investerare är bland annat Partnerinvest Norr, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Norrlandsfonden. UmBios teknik kan innebära en revolution för bland annat livsmedelsindustrin eftersom man kan se produkternas kemiska egenskaper under pågående produktion. Därmed kan oönskade saker, till exempel plastbitar, felaktiga råvaror och produktdefekter, upptäckas och snabbt åtgärdas.

Det unika med UmBio är att ingen annan idag kan erbjuda kemisk bildanalys av produkter i realtid. UmBios lösning innebär att processindustrier kan kvalitetssäkra sina produkter på ett enklare sätt. Kunder inom mejerisegmentet har uppskattat att UmBios lösning kan innebära kvalitetsbesparingar på minst 10 miljoner kronor per mejerianläggning.

UmBio erbjuder en lösning för kvalitetssäkring av produktflöden i realtid genom att använda hyperspektral teknik och bildanalys. Produkten kan liknas vid en kamera som appliceras ovanför ett band. När en ost, ett bröd eller läkemedel passerar under kameran inhämtas information som analyseras av UmBios egenutvecklade hård- och mjukvaruverktyg.

Tekniken innebär att man inom processindustrierna, till exempel i livsmedels- och läkemedelsindustrin, kan se vad produkterna innehåller i realtid. Bland annat kan man upptäcka oönskade saker, till exempel felaktiga råvaror, mögel eller plastbitar. Man kan också i realtid se det som ett mänskligt öga inte kan se, bland annat produktens vatten- eller fetthalt.

– Genom nyemissionen möjliggörs UmBios fortsatta marknadslansering av vår produkt som vänder sig till processindustrier där vi i inledningsvis fokuserar på mejerier och bagerier, säger Stefan Nordin, VD UmBio.

För mer information kontakta:
Stefan Nordin, VD UmBio AB
+46 (0)70 374 57 94
stefan.nordin@umbio.com

Ola Rönnqvist, VD Partnerinvest Norr
+46 (0)70 663 69 70
ola@partnerinvestnorr.se

Om UmBio
UmBio erbjuder en helhetslösning för kvalitetssäkring av produktflöden i realtid. UmBio revolutionerar processindustrin och gör det möjligt att direkt kunna se, kvantifiera och klassificera kemiska egenskaper under pågående produktion. Produkten ”UmBio Inspector” använder hyperspektral teknik och bildanalys med egenutvecklade IP-skyddade hårdvaru- och mjukvaruverktyg. UmBio omsätter för närvarande 5 MKR. Företaget har sitt säte i Umeå. Ytterligare information finns på www.umbio.com.