Partnerinvest Norr investerar i Rajd SysTech

Partnerinvest Norr investerar i Piteå-baserade bolaget Rajd SysTech tillsammans med Colmis AB och bolaget entreprenörer. Rajd SysTech har ett system för säkerhet och övervakning av testanläggningar, främst biltester. Systemet heter Nelson Proving Ground System. Genom systemet minimeras intrång och olyckstillbud samt ökar möjligheterna till en högre beläggning på testanläggningen.

För mer information, se www.rajdsystech.se

Investment Manager:  Ola Rönnqvist