Partnerinvest Norr investerar i Protab

Tillverkningsföretaget Protab med verksamhet i Vindeln och Nordmaling tar nästa steg i utvecklingen. Partnerinvest Norr och Ackra Invest går in som delägare i moderbolaget Protab Holding.

Tilltron är stor och vi ser stora tillväxtmöjligheter de kommande åren, säger Jan Hörnberg, VD och Protabs huvudägare.

Det har hänt mycket i Protabs utveckling under de senaste åren. En milstolpe var förra hösten när dotterbolaget Protab i Nordmaling bildades och tog hand om delar av pumptillverkaren Sulzers verksamhet i Nordmaling.

— Vi har haft en tillväxtstrategi de senaste åren och att just nu få två nya och kraftfulla delägare är i linje med den planen och känns mycket bra. Det ger oss extra kraft i utvecklingen och är en trygghet för både våra medarbetare i Vindeln och Nordmaling men även våra kunder och leverantörer, säger Jan Hörnberg.

Det är de lokala riskkapitalbolagen Partnerinvest Norr och Ackra Invest som går in som delägare i koncernen med 10 procent var, totalt 20 procent. Målet är att delta aktivt i arbetet med Protabs båda produktionsbolag och bidra med rådgivning, nätverk och en gemensam färdriktning för den framtida tillväxten.

Planen är att öka omsättningen som idag är 75 miljoner kronor, både rejält och kontrollerat de kommande åren och med ökad lönsamhet. Det nya kapitalet som ägarbreddningen tillför omfattar en investeringsplan i Nordmaling och Vindeln i form av både maskiner, processer, medarbetare och en tydlig marknadssatsning.

— Vi har under flera år sett trenden att företag vill tillverka mer på hemmamarknaden och tar hem underleverantörsjobb från lågkostnadsländer. Man kan göra saker snabbare och säkrare med kortare ledtider och flöden. Fler och fler inser att lokalt eller nationellt producerat faktiskt är lönsamt och det gör oss övertygade att vi gemensamt har goda tillväxtmöjligheter i både Vindeln och Nordmaling, säger Jan Hörnberg.

Utvecklingsmöjligheter och fler arbetstillfällen

Partnerinvest Norr ägs av Almi Invest och Norrlandsfonden. Partnerinvest investerar i bolag som har en uttalad tillväxtambition och ser Protab som ett mycket bra komplement i portföljen.

— Protab har en bra dynamik i sina dotterbolag i Vindeln och Nordmaling. Att de kompletterar varandra väldigt väl då det gäller kompetens, verksamhet och kunder tycker vi är mycket utvecklingsbart, säger Ingela Lidström, Senior Investment Manager vid Partnerinvest Norr.

Både Partnerinvest Norr och Ackra Invest har som mål att investera i företag som finns i Västerbotten och Norrbotten och som har uttalade tillväxtambitioner. Investeringshorisonten är ofta 3-7 år.

För mer information kontakta:

Jan Hörnberg, VD och huvudägare Protab: 070-208 66 54

Ingela Lidström, Senior Investment Partner, Partnerinvest Norr: 070-624 42 52

Arne Morén, VD Ackra Invest AB: 070-349 73 16