Partnerinvest Norr investerar i ETTnoll Design AB

Partnerinvest Norr investerar i Piteå-baserade bolaget ETTnoll Design AB tillsammans med Spintop Ventures. ETTnoll utvecklar eftermarknadssystem, reklamationssystem och servicesystem vilka används av ett flertal av de större elektronikkedjorna i Norden. Kapitalet kommer i första hand att användas för att stärka erbjudandet riktat till online-butiker.

För mer information, se www.ettnoll.com eller kontakta:

Håkan Johansson, VD ETTnoll Design 070-572 96 78

Finn Persson, Partner Spintop Ventures, 070-511 65 74

Marcus Isaksson, Investment Manager Partnerinvest Norr, 070-521 09 28