Partnerinvest Norr investerar i Enycon

Partnerinvest Norr investerar i Enycon AB via Enycon Intressenter tillsammans med tre entreprenörer från norra Sverige: Gunnar Ekström, Rolf Tannergård och Olle Backman. Olle Backman tillträder som VD och Koncernchef för Enycon. Den tidigare VDn och entreprenören Lennart Olofsson kvarstår i bolaget och dess styrelse. Styrelseordförande i Enycon blir Peter Nygårds.

Enycon och dess dotterbolag Miwa är verksamma inom energiområdet, dels som leverantör av färdig värme, dels som tillverkare av bränslepannor (även mobila). Företaget har sin tillverkning i Lövånger, Skellefteå Kommun.

För mer information, kontakta:
Olle Backman, VD Enycon 070-632 89 93
Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr 070-624 42 52