Partnerinvest Norr investerar i Conmine

Partnerinvest Norr har tillsammans med två privata affärsänglar investerat i Conmine AB, Gällivare.

Bolaget utför underhålls- och tillverkningstjänster, i huvudsak mot gruv- och basindustrin. I samband med investeringen sker en viss inriktningsförändring och bolaget flyttar till mer ändamålsenliga lokaler. Bolaget är ett av bolagen som bidrar till att gruv- och basindustrin i regionen kan fortsätta att utvecklas och behålla sina positioner som världsledande i sina nischer.

Conmine har ca 45 anställda och har funnits sedan 1997 men drivs av nuvarande entreprenör Nils Norman sedan 2010.

För mer information, se http://www.conmine.com/

Nils Norman, VD Conmine 070-671 11 66

Ola Rönnqvist, VD Partnerinvest Norr 070-663 69 70