Partnerinvest Norr investerar i ögontrycksbolaget BioResonator Good Eye

Pressmeddelande 2016-02-29

BioResonator Good Eye AB med huvudsäte i Umeå utvecklar och säljer en ögontrycksmätare som väsentligt förenklar diagnosen av folksjukdomen grön starr (glaukom). Nu har bolaget säkrat två nya investerare som ska hjälpa bolaget att expandera fortare i Europa. – Med finansieringen i hamn kan vi fokusera helt på expansion och försäljning, säger Fredrik Jonsson, vd på BioResonator Good Eye AB.

Den stora konkurrensfördelen BioResonator har är enkelheten i handhavandet av deras mätapparat ART.. Med ART-mätaren kan en initial bedömning av grön starr göras redan inom primärvården. Där finns stora resurser och tid att spara för vårdgivare runt om i världen. Grön starr finns hos 2% av befolkningen vid 40 år och 6 % vid 75 år, förekomsten ökar med stigande ålder. Hälften av alla som har sjukdomen vet inte om det, men sjukdomen kan leda till blindhet, därför finns det stort lidande att undvika och mycket pengar att spara om behandling sätts in i tid.

– BioResonator har en intressant produkt som är sprungen ur forskning vid Umeå Universitet, säger Markus Olsson, VD, Fort Knox Förvaring AB som är en av de nya investerarna. Vi tror att de fördelar forskningen visat att denna produkt har innebär goda möjligheter till förbättrad behandling av grön starr, och därmed också till att bolaget ska bli framgångsrikt.

– Det faktum, att metoden inte kräver någon specialutbildad operatör eller ögonläkare, är en stor fördel då fler kliniker runt om i världen kan använda ART®, säger Mattias Eriksson, Investment Manager på Partnerinvest Övre Norrland AB som också kliver in som nya ägare.

BioResonator Good Eye AB ingår i satsningen Biotech Umeå och Uminova Innovations inkubatorprogram. Försäljningen av ART®sker både genom företagets egna kanaler och med hjälp av distributörer världen över. Se filmer här om hur produkten fungerar: http://www.bioresonator.com/sv/support/videos.htm
För ytterligare information kontakta:

Fredrik Jonsson, vd BioResonator Good Eye AB+46 70-653 63 29 fredrik.jonsson@bioresonator.com

Mattias Eriksson, Investment Manager Partnerinvest Övre Norrland AB +46 70-539 39 98 mattias@partnerinvestnorr.se

Ander Blom, Styrelseordförande BioResonator Good Eye AB +46 70-514 44 80 anders.blom@njalla.com