Partnerinvest gör exit i Tanomed

Partnerinvest Norr och övriga ägare i Tanomed har tecknat ett avtal om försäljning av samtliga aktier i bolaget till börsnoterade Karo Bio.

Förvärvet kommer att ge Karo Bio tillgång till en ny produkt för att lindra och förebygga förkylningsförloppet genom att förstärka kroppens egna försvar att bekämpa förkylningsvirus. Den patenterade tekniken bygger på svensk forskning kopplat till Umeå universitet och använder enzymet glukosoxidas i kombination med glukos för att effektivt motverka rhinovirusinfektioner så väl som andra virala och bakteriella patogener. Flera kliniska studier visar att tidig behandling förhindrar eller förkortar sjukdomsförloppet.

Karo Bio förvärvar 100 % av aktierna i Tanomed, mot ett belopp om 20 MSEK genom en apportemission. För Partnerinvest Norrs del motsvarar det ca 3,1 MSEK.

”Denna produkt har stor potential internationellt. Vi räknar med att en marknadsintroduktion kan ske inom 1-1,5 år”, säger Anders Lönner styrelseordförande Karo Bio.

För mer information, kontakta Marcus Isaksson, Investment Manager, Partnerinvest Norr 070-521 09 28 eller Henrik Palm, CFO, Karo Bio 070-540 40 14