Nyhetsbrev december 2013

Hej allesammans!

Så har ytterligare ett år gått och julen står för dörren. Vi har haft förmånen att möta många fina bolag under hösten och vi har i dagsläget 6 bolag som vi fattat beslut om att investera i.

Portföljbolag
Under hösten har vi gjort en del tilläggsinvesteringar i befintliga bolag. Vi har 21 bolag i vår portfölj. Gå gärna in på vår hemsida Partnerinvest Norr och läs mer om våra bolag.

Uppföljning
Vi har fått in över 430 förfrågningar från bolag i Norrbotten och Västerbotten sedan 2010. Naturligtvis leder inte alla förfrågningar till en investering, men vi håller en hög investeringstakt och har sedan starten investerat i 27 bolag. Totalt sett har de bolag vi investerat i tillförts ca 300 Mkr, varav Partnerinvest står för drygt 100 Mkr. Vi har som mål att komma upp i ca 35 investeringar innan december 2014.

Vi söker medinvesterare
Vi har många intressanta bolag som vi tittar på just nu och berättar gärna mer om ni tar kontakt med någon av oss.

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.
Ola Rönnqvist
ola@partnerinvestnorr.se 070-663 69 70

Ingela Lidström
ingela@partnerinvestnorr.se 070-624 42 52

Marcus Isaksson
marcus@partnerinvestnorr.se 070-521 09 28

Monica Wikström-Johansson
monica@partnerinvestnorr.se 070-559 39 94

Från oss alla till er alla God Jul och Gott Nytt År