Ny Vd för Partnerinvest Norr

Styrelsen i Partnerinvest Norr har utsett Ingela Lidström till Vd från och med den 15 augusti 2016. Ingela är Investment Manager och tf. Vd i Partnerinvest Norr.

– Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer i Västerbotten och Norrbotten. Bolaget investerar i företag med starkt entreprenörsteam, en skalbar affärsmodell och företag som är eller kan bli ledande i sin bransch. Ingela Lidström har en bred erfarenhet inom företagsfinansiering och riskkapital och kommer att tillsammans med styrelsen och medarbetarna att fortsätta utvecklingen av företaget, säger Göran Carlsson, ordförande Partnerinvest Norr.

– Partnerinvest Norr är ett mycket intressant riskkapitalbolag som är med och skapar tillväxt i regionen. Jag har under min tid i bolaget varit med och sett hur Partnerinvest Norr tillsammans med medinvesterare kan skapa möjligheter för entreprenörer att utveckla sina företag. Det ska nu bli spännande att få leda verksamheten, säger Ingela Lidström.

Partnerinvest startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB. Vårt kapital i den första fonden (179 Mkr) kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten samt ägarna ALMI Invest AB, Norrlandsfonden. Under hösten 2015 sjösätts en andra fond (160Mkr). Den fonden har samma finansiärer med undantag av Länsstyrelsen i Västerbotten som inte deltar som finansiär. För mer info se www.partnerinvest.utveckling.kreatorerna.com.

 

För mer information kontakta Göran Carlsson, ordförande Partnerinvest Norr, 070-561 92 21