Ny styrelse i Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett regionalt riskkapitalbolag som är offentligt finansierat och som investerar i små och medelstora bolag i Västerbotten och Norrbotten, alltid tillsammans med privata investerare. Partnerinvest Norr ägs av Norrlandsfonden och Almi Invest. Mellan 2010 och 2015 förvaltade Partnerinvest Norr en fond på 179 Mkr. I samband med att fonden stängdes för nyinvesteringar i september 2015 hade Partnerinvest Norr deltagit i investeringar i 43 bolag på totalt 500 Mkr varav 288 Mkr från privata investerare och 162,5 Mkr från Partnerinvest Norr.

Från oktober 2015 har en ny fond på 160 Mkr etablerats. Denna är finansierad av Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, EUs strukturfonder samt ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden. Även denna fond kommer att investera i små och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten.

I samband med att den nya fonden startades ombildades även styrelsen. Denna består nu av:

  • Lars Stenlund, Umeå. Styrelsens ordförande. Lars är grundare och koncernchef för Vitec, som är noterat på Nasdaq Stockholm. Vitec är ett programvarubolag med specifika affärssystem för utvalda branscher. Bolaget är verksamt i Norden och omsätter ca 600 Mkr (2015) och har ca 400 anställda. Lars är ny i styrelsen.
  • Camilla Hagström Lindh, Skellefteå. Camilla är VD och delägare i Plastex. Plastex är ett tillverkande företag som är specialiserad på plastprofiler. Plastex omsatte år 2014 ca 40 Mkr och har ca 20 anställda. Camilla är ny i styrelsen.
  • Lars-Eric Aaro, Luleå. Lars-Eric är försäljningsdirektör för ÅF-koncernen och tidigare VD och koncernchef för LKAB. ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. ÅF är noterat på Nasdaq Stockholm. ÅF omsätter ca 9 mdr kr och har ca 7500 anställda. Lars-Eric är ny i styrelsen.
  • Anna Hallberg, Stockholm. Anna är vice VD för Almi Företagspartner. Almi Företagspartner är statligt ägt och har verksamhet över hela landet via 16 regionala dotterbolag. Almi-koncernen är verksamt inom Rådgivning, Lån samt Riskkapital via dotterbolaget Almi Invest, en av Partnerinvest Norrs ägare. Almi-koncernen har totalt ca 450 anställda. Anna är ny i styrelsen.
  • Annika Högström, Luleå. Annika är styrelseordförande och delägare i Läkarjouren. Läkarjouren är ett bemanningsföretag inom sjukvård verksamma i Sverige och Norge. Läkarjouren omsatte år 2015 ca 280 Mkr och har ca 75 anställda. Annika har suttit i styrelsen för Partnerinvest Norr sedan 2014.
  • Kenth Bergström, Umeå. Kenth driver konsultföretaget Eminera och sitter i flera styrelser, bland annat i Västerbottens-Kurirens Media och Umecrine Cognition. Kenth har suttit i styrelsen för Partnerinvest Norr sedan 2009 då bolaget bildades.

 

För mer information, kontakta:
Lars Stenlund Styrelsens ordförande 070-659 49 39
Ola Rönnqvist VD Partnerinvest Norr 070-663 69 70