Dundret investerar i ny stolslift

Partnerinvest Norrs portföljbolag, Dundret Sweden AB, fortsätter att utveckla anläggningen. Det senaste investeringsbeslutet rör en ny stolslift för ca 50 Mkr .

http://www.dundret.se/nyhet-dundret-express/