Allgon förvärvar Satmission

Almi Invest säljer det av Partnerinvest förvaltade innehavet i satellitbolaget Satmission med bas i Kalix till Allgon, som köper bolaget för 22,5 miljoner kronor plus möjlighet till ytterligare 10,5 Mkr i resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Almi Invests innehav motsvarade 27 procent av kapital och röster. Även övriga ägare Startkapital i Norr, affärsänglar och grundare säljer sina aktier.

Satmission har utvecklat ett antal lösningar för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns dels inom media och broadcasting samt inom områdena räddning och säkerhet vilka står för omkring hälften av försäljningen. Satmission har haft en kraftig tillströmning av nya kunder och en tillväxt på 300 procent under de senaste tre åren.

Almi Invest har varit delägare i Satmission sedan 2012.

– Vi har under fem år som en aktiv ägare bidragit till att Satmission utvecklats från ett litet företag till att bli en väletablerad internationell aktör med snabb tillväxt och hög lönsamhet. Det känns extra roligt att kunna lämna över stafettpinnen till en svensk industriell köpare med ambitionen att fortsätta att utveckla Satmission med Kalix som bas, säger Stefan Lundblom Investment Manager på Partnerinvest.

Allgon är en svensk företagsgrupp, bestående av nischade bolag som utvecklar och levererar robusta trådlösa produkter och system för industriella och andra krävande miljöer. Allgons B-aktie är noterad på First North Nasdaq.