500 Mkr…

I och med en tilläggsinvestering i Likvor uppgår nu det sammanlagda beloppet till 500 miljoner kronor, varav 162,4 miljoner kronor från Partnerinvest Norr, som tillförts 43 bolag i Norrbotten och Västerbotten i ägarkapital. När Partnerinvest Norr bildades budgeterades motsvarande belopp till 291,2 miljoner kronor, varav 145,6 miljoner kronor från Partnerinvest Norr.