Syndigate AB

Content Central är en onlineplattform för att koppla ihop frilansjournalister och redaktioner...

Almi Invest
Partnerinvest

Content Central är en onlineplattform för att koppla ihop frilansjournalister och redaktioner för att underlätta försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Content Central används av mer än 3000 frilansande journalister, skribenter och fotografer i Sverige. Bland dagens kunder finns några av Sveriges större dags- och kvällstidningar, gratistidningar, magasin och tidskrifter. Verksamheten sysselsätter idag åtta personer.