SmartVideo AB

Smart Video erbjuder en annonsteknologi (adtech software) för effektivare videoannonsering...

Partnerinvest

Smart Video erbjuder en annonsteknologi (adtech software) för effektivare videoannonsering i digitala kanaler i syfte att öka kundernas onlineförsäljning av sina produkter och tjänster. Smart video använder sig av maskininlärning för att automatiskt och datadrivet tolka information i en videofilm. Baserat på videons innehåll och kunskap om besökaren presenteras relevanta erbjudanden och kampanjer för besökaren samtidigt som denna tittar på videon vilket ökar kundernas onlineförsäljning.

Smart Video har mött stort intresse på en växande marknad. SmartVideos kunder återfinns inom både B2B och B2C segmenten. Båda segmenten vittnar om ökad försäljning och ökad konvertering vid användning av SmartVideos lösning.

SmartVideo är en avknoppning från CodeMill, ett snabbväxande IT-företag som är ledande inom tekniska videolösningar för att hantera, analysera och publicera video online. Företaget arbetar med stora kunder i USA och UK, exempelvis The Guardian och iTV.