Historik

Partnerinvest Norr bildades under hösten 2009 av ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden (50 % vardera). Verksamheten startades i maj 2010 då VD Ola Rönnqvist och Investment Manager Monica Wikström-Johansson anställdes. Under augusti 2010 anställdes Marcus Isaksson som Investment Manager och i juni 2011 anställdes Ingela Lidström som Investment Manager. Partnerinvest Norrs kontor etablerades i Piteå.

Den första fonden på var ursprungligen på 199 Mkr men sänktes i januari 2013 till 179 Mkr. Finansiärer var EUs strukturfonder (89 Mkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (18 Mkr), Region Västerbotten (11,2 Mkr), Länsstyrelsen i Västerbotten (6,7 Mkr) samt ägarna Almi Invest AB och Norrlandsfonden (27 Mkr vardera).

Styrelsen i Partnerinvest Norr bestod till huvudsak av företrädare från det regionala näringslivet. Ordförande fram till 2015 var Erik Fahlgren (Skellefteå). Övriga ledamöter var Kenth Bergström (Umeå), Ingrid Näsström (Skellefteå), Susanne Jangdal (Luleå) samt Jan Bengtsson (Stockholm), VD för Almi Invest. I samband med årsstämman 2014 avgick Ingrid och Susanne och ersattes av Annika Högström (Luleå) och Anna-Stina Nordmark-Nilsson (Piteå). Vid årsstämman 2015 avgick Erik av tidsskäl och ersattes på ordförandeposten tillfälligt av Jan Bengtsson. Under hösten 2015 väljs en något utökad styrelse.

Under perioden maj 2010 till september 2015 (fond I) deltog Partnerinvest Norr i 90 transaktioner i 43 bolag. I dessa 90 transaktioner tillfördes bolagen totalt 500 Mkr varav ca 162 Mkr från Partnerinvest Norr. I september 2015 bestod portföljen av 31 bolag.

I mars 2015 slutade Monica Wikström-Johansson på Partnerinvest Norr för att bli Marknads- och Försäljningschef på Luleå Hockey.

I oktober 2015 restes en ny fond på 160 Mkr. Finansiärer var EUs strukturfonden (80 Mkr), Region Västerbotten (10 Mkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (10 Mkr) samt ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden (30 Mkr vardera).

 

Söker ni kapital?

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag så är ni välkomna att kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er. Lättast når ni oss genom att slå oss en signal. Alternativt fyller ni i fälten här bredvid så hör vi av oss till er.

Namn:

E-post:

Mobilnummer: