Historik

Partnerinvest Norr bildades under hösten 2009 av ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden (50 % vardera). Verksamheten startades i maj 2010 och kontor etablerades i Piteå.

Den första fonden på var ursprungligen på 199 Mkr men sänktes i januari 2013 till 179 Mkr. Finansiärer var EUs strukturfonder (89 Mkr), Region Norrbotten (18 Mkr), Region Västerbotten (11,2 Mkr), Länsstyrelsen i Västerbotten (6,7 Mkr) samt ägarna Almi Invest AB och Norrlandsfonden (27 Mkr vardera).

Under perioden maj 2010 till september 2015 (fond I) deltog Partnerinvest Norr i 90 transaktioner i 43 bolag. I dessa 90 transaktioner tillfördes bolagen totalt 500 Mkr varav ca 162 Mkr från Partnerinvest Norr. I september 2015, då fonden stängdes för nyinvesteringar och gick in i förvaltningsfas, bestod portföljen av 31 bolag. Arbetet med att exitera bolag har inletts och vid utgången av 2017 hade vi 24 portföljbolag kvar i fonden.

I oktober 2015 restes en ny fond på 160 Mkr. Finansiärer var EUs strukturfonden (80 Mkr), Region Västerbotten (10 Mkr), Region Norrbotten (10 Mkr) samt ägarna Almi Invest och Norrlandsfonden (30 Mkr vardera).

I november 2016 genomfördes en verksamhetsövergång från Almi Invest regional verksamhet där Partnerinvest Norr övertog personal samt förvaltar Almi Invests såddfond i regionen. Verksamheten drivs med en personalstyrka om fem personer fördelade på två kontor, Luleå respektive Umeå.

 

Söker ni kapital?

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag så är ni välkomna att kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er. Lättast når ni oss genom att slå oss en signal. Alternativt fyller ni i fälten här bredvid så hör vi av oss till er.

Namn:

E-post:

Mobilnummer: