Kontakt

Adress

Partnerinvest Övre Norrland AB

Storgatan 11C, 972 38 Luleå

Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå

Org.nr: 556771-4331

+46 70 624 42 52
Ingela Lidström VD

Ingela har en bred finansiell bakgrund och har under sin 18 år inom den finansiella sektorn jobbat med bolag i de flesta branscher och faser.

Sedan 2011 jobbar Ingela Investment som Manager på Partnerinvest Norr och från 2016 även som VD för verksamheten.

Ingela har en bakgrund som kundansvarig inom Nordea, företagsanalytiker hos topplånefinansiären Norrlandsfonden och kommer senast från Swedbank Umeå där hon jobbat som kundansvarig för medelstora/större företag samt kunder inom offentlig sektor

ingela@partnerinvestnorr.se +46 70 624 42 52 LinkedIn
Lena Fridlund Forsgren Investment Manager

Lena är civilingenjör inom datalogi och industriell ekonomi. Lena har arbetat över 20 år inom mjukvaru- och telecomindustrin i startups såväl som stora etablerade bolag, både i Sverige och internationellt.
Sedan 2006 har hon arbetat hos Innovationsbron och sedermera Almi Invest, med investeringar i tidiga bolag. Lena investerar i startups inom en rad olika branscher, dock med tyngdpunkt på tech-bolag inom ICT- och industrisektorn. Lena har mångårig vana från styrelsearbete.

Under 2016 övergår Lena till att arbeta vidare med bolagsinvesteringar i Partnerinvest.

lena@partnerinvestnorr.se +46 70 588 67 49 LinkedIn
Mattias Eriksson Investment Manager

Mattias har arbetat 17 år inom läkemedels- och biotechindustrin, såväl inom stora företag såsom AstraZeneca och Pfizer som i mindre start-upbolag.
Sedan 2009 har han arbetat hos Innovationsbron och sedermera Almi Invest, med investeringar i tidiga bolag. De bolag som Mattias investerat i har varit inom en rad olika branscher, dock med tyngdpunkt inom life science och medicinteknik. Han har också suttit som ledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Under 2016 övergår Mattias till att arbeta vidare med bolagsinvesteringar i Partnerinvest.

mattias@partnerinvestnorr.se +46 70 539 39 98 LinkedIn
Mikael Edström Investment Manager

Mikael har arbetat inom finansbranschen sedan 1997 på flera av de stora fondkommissionärerna och där främst med nyemissioner i många olika roller allt från backoffice till projektledare. Han kommer närmast från Corporate Finance-avdelningen på Redeye AB där han jobbade som projektledare för börsnoteringar och nyemissioner. Mikael har genom åren arbetat med emissioner och kapitalanskaffningar mot en rad olika branscher varav de senaste åren har fokus legat på bolag inom Life Science och Technologies.

mikael@partnerinvestnorr.se +46 73 310 20 07 LinkedIn
Stefan Lundblom Investment Manager

Stefan har mer än 15 års erfarenhet från riskkapitalverksamhet och företagsaffärer. Erfarenheten inom detta område omfattar främst investeringar i tech-bolag inom ICT, industri och cleantechsektorn.
Stefan har tidigare arbetat ett antal år inom telecombranschen och har mångårig vana från styrelsearbete och egen VD-erfarenhet.

Från 2013 anställd i Almi Invest AB och övergår under 2016 till att arbeta med företagsinvesteringar i Partnerinvest.

stefan@partnerinvestnorr.se +46 70 555 07 74 LinkedIn

Söker ni kapital?

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag så är ni välkomna att kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er. Lättast når ni oss genom att slå oss en signal. Alternativt fyller ni i fälten här bredvid så hör vi av oss till er.

Namn:

E-post:

Mobilnummer: