För investerare

Vi investerar alltid i bolag tillsammans med en eller flera investerare

Partnerinvest Norr investerar tillsammans med en eller flera privata investerare som oftast är oberoende från portföljbolaget. Därför vill vi gärna ha kontakt med andra riskkapitalbolag, affärsänglar och andra som vill investera i onoterade bolag. Vår mandat ger oss möjlighet att ta upp till 50 % av en emission men för att nå en bra balans mellan oss investerare så deltar vi sällan med mer kapital än den största privata investeraren.

Hos en investeringspartner vill vi gärna se att man:

  • Är en välrenommerad och erfaren aktör inom onoterade investeringar.
  • Förstår och gillar att arbeta aktivt med investeringar i bolag i tidiga skeden.
  • Har kapacitet att följdinvestera i kommande finansieringsrundor.
  • Kan tillföra relevant branschkunskap.

Vi investerar alltid på samma villkor som en eller flera investeringspartners. Vårt definitiva investeringsbeslut fattas av vår styrelse. Vi tecknar alltid emissionsavtal och aktieägaravtal, med sedvanlig beslutskatalog, drag- och tag, en enkel inlösenklausul och rätt till en styrelseplats.

Söker ni kapital?

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag så är ni välkomna att kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er. Lättast når ni oss genom att slå oss en signal. Alternativt fyller ni i fälten här bredvid så hör vi av oss till er.

Namn:

E-post:

Mobilnummer: