För entreprenörer

Bra bolag skapas av drivna och hängivna entreprenörer

1
Västerbotten & Norrbotten

Vi söker entreprenörer som har energi och förmåga att skapa morgondagens ledande företag. Vi ser gärna att ni är ett samspelt team med olika kompetenser som driver bolaget och att ni alla ser er som entreprenörer.

2
Drivna entreprenörer

Vi söker entreprenörer med affärsidéer som med hjälp av ägarkapital från oss kan växa ut i världen i en snabbare takt än vad annars är möjligt. Ägarkapital från Partnerinvest passar ej företag som jobbar på en lokal marknad eller är mer av levebrödskaraktär.

3
Skalbar affärsidé

Vårt fokus ligger på relativt unga bolag men vi är också intresserade av äldre bolag som gör en större satsning.

4
Unga bolag eller bolag med betydande expansionsplaner

Vårt fokus ligger på relativt unga bolag men vi är också intresserade av äldre bolag som gör en större satsning.

5
Branschneutrala

Vi kan leverera i alla typer av branscher.

6
Ägarplan

Innan vi och vår medinvesterare investerar i bolaget är det viktigt att entreprenörerna och vi är överens om vart bolaget ska vara inom några år, hur vi ska ta oss dit och hur vårt ägande ska avslutas.

I ett antal av våra portföljbolag ser vi en industriell försäljning som det logiska avslutet medan det i andra kan vara naturligt att vi tar ett steg tillbaka och låter andra investerare ta vid. I några bolag är det naturliga steget att grundarna köper löser ut oss investerare.

7
Investeringshorisont

Vår uttalade investeringshorisont är 3 - 7 år.

8
Investeringsnivåer & Värdering

Partnerinvest har möjlighet att investera 1 - 10 Mkr. Eftersom vi alltid investerar tillsammans med privata investerare som går in med minst samma belopp så innebär det att vi vänder oss till bolag med kapitalbehov som överstiger 2 Mkr. Ofta delar vi dock upp vår investering i flera delar som matchar lämpliga steg i bolagets affärsplan.

Vi ser alltid till att vi och våra medinvesterare har möjlighet att göra följdinvesteringar i bolag utifall att det krävs för fortsatt expansion.

En värderingsdiskussion är en naturlig del i en investeringsprocess. Som investerare bidrar vi och våra medinvesterare med kapital, ett aktivt ägande, i vissa fall genom styrelsearbetet. Däremot är det viktigt att ni som entreprenörer är majoritetsägare och fortsatt känner att det är ni som är centralpersonerna i bolaget. Av den anledningen går vi aldrig in som huvudägare.

9
Investeringsstruktur

Vi har ett brett mandat att investera i olika former av ägarkapital. Mandatet innebär att vi kan tillföra kapital genom optioner, konvertibler, inlösenbara aktier, preferensaktier mm. Vi har ej mandat att tillför kapital genom lån.

Söker ni kapital?

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag så är ni välkomna att kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa er. Lättast når ni oss genom att slå oss en signal. Alternativt fyller ni i fälten här bredvid så hör vi av oss till er.

Namn:

E-post:

Mobilnummer: